Bouwkundig tekenwerk

Bouwkundig tekenwerk

Wij maken van een creatief idee een project dat in de praktijk uit te voeren is. Hierdoor kunnen aannemers en ingenieurs aan de slag met bouwen. Tijdens het project blijft er sprake van terugkoppeling om eventuele problemen met de bouw direct op te lossen.

 

Waarom bouwkundig tekenwerk?

Bouwkundig tekenwerk is nodig bij een verbouwing, het realiseren van een dakkapel, een uitbouw, bij nieuwbouw etc. Zo komen al uw plannen en ideeën duidelijk op papier, en kan er op deze wijze ook met alle verschillende partijen worden gecommuniceerd. Door het bouwkundig tekenwerk weet ook de uitvoerende partij wat en hoe er gebouwd moet gaan worden.

Maar niet alleen voor de uitvoerende partij is bouwkundig tekenwerk nodig, ook voor de vergunningsaanvraag bij de gemeente dient er bouwkundig tekenwerk aan te worden geleverd. Hierdoor kan de gemeente beoordelen of u een bouwvergunning krijgt, of dat er bijvoorbeeld naar aanleiding van advies van de welstand wijziging moeten worden doorgevoerd.

 

Werkwijze

Van een ontwerp tekening die door ons of door een architect is gemaakt gaan wij een duidelijke en uitvoerbare bouwtekening maken. Doormiddel van deze tekening zijn al uw plannen duidelijk voor u maar ook voor de gemeente en de uitvoerende partijen. Het pakket wat wij aanbieden bevat de volgende onderdelen:

 

Vergunningscheck & bestemmingsplancheck

Bij de vergunningscheck zullen wij gaan kijken of er een vergunning nodig is voor de uitvoering van uw project. Ook kijken wij of uw plannen binnen het bestemmingsplan passen. Aan de hand van de uitslag van de vergunningscheck en de bestemmingsplancheck kunnen we dan bepalen wat de vervolg stappen zijn. Zie hiervoor verzorgen van de vergunningsaanvraag

Aan de hand van de uitkomst kan het in sommige gevallen wenselijk zijn om een principe verzoek bij de gemeente in te dienen. De gemeente gaat dan aan de hand van het principe verzoek tezamen met een (simpele) bouwtekening bepalen of ze medewerking verlenen aan het project. Het kan zijn dat de gemeente eisen stelt aan het project waar bij de voorbereiding rekening mee dient te worden gehouden. Door dit in een vroeg stadium te achterhalen kan de vergunningsaanvraag vaak soepeler verlopen, en bespaart u ook nog eens kosten.

 

Bestaande situatie

Indien er verbouwd gaat worden is het van belang dat er een goede bestaande situatie van het gebouw in kaart wordt gebracht. Dit is van belang wanneer de vergunningsaanvraag bij de gemeente wordt ingediend, zodat deze kan zien wat er wordt veranderd (of niet).

De bestaande situatie wordt gemaakt aan de hand van de bestaande tekeningen, en of meetgegevens van het gebouw. Hiervoor zullen de bestaande tekeningen eerst moeten worden gedigitaliseerd. Zie hiervoor digitaliseren bestaand tekenwerk.

De bestaande situatie bestaat uit de volgende onderdelen;

 • Plattegrond bestaande situatie,
 • Gevelaanzichten bestaande situatie,
 • Doorsnede bestaande situatie,
 • Situatietekening. 

 

Voorontwerp

Vervolgens zullen we de eerste opzet gaan maken waarbij we de ontwerptekening, tezamen met alle technische en juridische voorwaarden vertalen naar een bouwtekening. Deze eerste opzet wordt vaak VO oftewel “voor ontwerp” genoemd.  Dit VO bestaat uit de volgende onderdelen;

 • Plattegrond nieuwe situatie,
 • Gevelaanzichten nieuwe situatie,
 • Doorsnede nieuwe situatie,
 • Situatietekening,
 • Eventuele 3D tekening.

Deze tekeningen zullen vervolgens aan u worden voorgelegd waarna u bepaald of er onderdelen moeten worden gewijzigd en of aangepast. Bij het VO krijgt u van ons standaard 2 correctierondes.

 

Toetsing

Wanneer het voorlopig ontwerp goedkeuring heeft gekregen toetsen wij deze aan het bouwbesluit. Hier wordt tijdens het gehele proces al rekening mee gehouden, maar dient ook getoetst te worden. Kijk hiervoor bij berekeningen.

Aan de hand van de conclusie van deze toetsing kan worden bepaald of het ontwerp voldoet aan alle wettelijk gestelde eisen. Indien nodig kan het ontwerp dan nog worden aangepast. 

 

Definitief ontwerp

Na goedkeuring gaan wij dan starten met het maken van een DO oftewel een definitief ontwerp. Dit definitieve ontwerp zal nog gedetailleerder worden uitgevoerd dan het voor ontwerp, waarbij ook meer (ontbrekende) informatie op de tekening wordt verwerkt.  Dit DO bestaat uit de volgende onderdelen;

 • Plattegronden nieuwe situatie,
 • Gevelaanzichten nieuwe situatie,
 • Doorsnede nieuwe situatie,
 • Detailtekeningen schaal 1:5 of 1:10,
 • Situatietekening,
 • Eventuele 3D tekening.

De technische ontwerp tekening

Indien gewenst kunnen wij voor u ook de technische ontwerp tekening maken. Deze tekening wordt gemaakt voor de aannemer, maar ook voor u. Op het technische ontwerp staat namelijk precies omschreven wat de aannemer moet doen om tot het gewenste resultaat te komen. Veel aannemers hebben ook tekenaars in huis die de technische ontwerp tekening maken.

Wij maken van een creatief idee een project dat in de praktijk uit te voeren is. Hierdoor kunnen aannemers en ingenieurs aan de slag met bouwen. Tijdens het project blijft er sprake van terugkoppeling om eventuele problemen met de bouw direct op te lossen.

 

Waarom bouwkundig tekenwerk?

Bouwkundig tekenwerk is nodig bij een verbouwing, het realiseren van een dakkapel, een uitbouw, bij nieuwbouw etc. Zo komen al uw plannen en ideeën duidelijk op papier, en kan er op deze wijze ook met alle verschillende partijen worden gecommuniceerd. Door het bouwkundig tekenwerk weet ook de uitvoerende partij wat en hoe er gebouwd moet gaan worden.

Maar niet alleen voor de uitvoerende partij is bouwkundig tekenwerk nodig, ook voor de vergunningsaanvraag bij de gemeente dient er bouwkundig tekenwerk aan te worden geleverd. Hierdoor kan de gemeente beoordelen of u een bouwvergunning krijgt, of dat er bijvoorbeeld naar aanleiding van advies van de welstand wijziging moeten worden doorgevoerd.

 

Werkwijze

Van een ontwerp tekening die door ons of door een architect is gemaakt gaan wij een duidelijke en uitvoerbare bouwtekening maken. Doormiddel van deze tekening zijn al uw plannen duidelijk voor u maar ook voor de gemeente en de uitvoerende partijen. Het pakket wat wij aanbieden bevat de volgende onderdelen:

 

Vergunningscheck & bestemmingsplancheck

Bij de vergunningscheck zullen wij gaan kijken of er een vergunning nodig is voor de uitvoering van uw project. Ook kijken wij of uw plannen binnen het bestemmingsplan passen. Aan de hand van de uitslag van de vergunningscheck en de bestemmingsplancheck kunnen we dan bepalen wat de vervolg stappen zijn. Zie hiervoor verzorgen van de vergunningsaanvraag

Aan de hand van de uitkomst kan het in sommige gevallen wenselijk zijn om een principe verzoek bij de gemeente in te dienen. De gemeente gaat dan aan de hand van het principe verzoek tezamen met een (simpele) bouwtekening bepalen of ze medewerking verlenen aan het project. Het kan zijn dat de gemeente eisen stelt aan het project waar bij de voorbereiding rekening mee dient te worden gehouden. Door dit in een vroeg stadium te achterhalen kan de vergunningsaanvraag vaak soepeler verlopen, en bespaart u ook nog eens kosten.

 

Bestaande situatie

Indien er verbouwd gaat worden is het van belang dat er een goede bestaande situatie van het gebouw in kaart wordt gebracht. Dit is van belang wanneer de vergunningsaanvraag bij de gemeente wordt ingediend, zodat deze kan zien wat er wordt veranderd (of niet).

De bestaande situatie wordt gemaakt aan de hand van de bestaande tekeningen, en of meetgegevens van het gebouw. Hiervoor zullen de bestaande tekeningen eerst moeten worden gedigitaliseerd. Zie hiervoor digitaliseren bestaand tekenwerk.

De bestaande situatie bestaat uit de volgende onderdelen;

 • Plattegrond bestaande situatie,
 • Gevelaanzichten bestaande situatie,
 • Doorsnede bestaande situatie,
 •  

 

Voorontwerp

Vervolgens zullen we de eerste opzet gaan maken waarbij we de ontwerptekening, tezamen met alle technische en juridische voorwaarden vertalen naar een bouwtekening. Deze eerste opzet wordt vaak VO oftewel “voor ontwerp” genoemd.  Dit VO bestaat uit de volgende onderdelen;

 • Plattegrond nieuwe situatie,
 • Gevelaanzichten nieuwe situatie,
 • Doorsnede nieuwe situatie,
 • Situatietekening,
 • Eventuele 3D tekening.

Deze tekeningen zullen vervolgens aan u worden voorgelegd waarna u bepaald of er onderdelen moeten worden gewijzigd en of aangepast. Bij het VO krijgt u van ons standaard 2 correctierondes.

 

Toetsing

Wanneer het voorlopig ontwerp goedkeuring heeft gekregen toetsen wij deze aan het bouwbesluit. Hier wordt tijdens het gehele proces al rekening mee gehouden, maar dient ook getoetst te worden. Kijk hiervoor bij berekeningen.

Aan de hand van de conclusie van deze toetsing kan worden bepaald of het ontwerp voldoet aan alle wettelijk gestelde eisen. Indien nodig kan het ontwerp dan nog worden aangepast. 

 

Definitief ontwerp

Na goedkeuring gaan wij dan starten met het maken van een DO oftewel een definitief ontwerp. Dit definitieve ontwerp zal nog gedetailleerder worden uitgevoerd dan het voor ontwerp, waarbij ook meer (ontbrekende) informatie op de tekening wordt verwerkt.  Dit DO bestaat uit de volgende onderdelen;

 • Plattegronden nieuwe situatie,
 • Gevelaanzichten nieuwe situatie,
 • Doorsnede nieuwe situatie,
 • Detailtekeningen schaal 1:5 of 1:10,
 • Situatietekening,
 • Eventuele 3D tekening.

De technische ontwerp tekening

Indien gewenst kunnen wij voor u ook de technische ontwerp tekening maken. Deze tekening wordt gemaakt voor de aannemer, maar ook voor u. Op het technische ontwerp staat namelijk precies omschreven wat de aannemer moet doen om tot het gewenste resultaat te komen. Veel aannemers hebben ook tekenaars in huis die de technische ontwerp tekening maken.